Posts in Ekonomia Qarkulluese

Shqipëria dhe Ekonomia Qarkulluese

Shqipëria, si shumë vende të tjera në botë, po fillon të njohë rëndësinë e kalimit në një ekonomi qarkulluese si një mënyrë për të promovuar[…]

Pse duhet të kalojmë në një ekonomi qarkulluese?

Ripërdorimi dhe riciklimi i produkteve do të ngadalësonte përdorimin e burimeve natyrore, do të reduktonte prishjen e peisazheve dhe habitateve dhe do të ndihmonte në[…]

Çfarë është ekonomia qarkulluese?

Ekonomia qarkulluese është një model prodhimi dhe konsumi, i cili përfshin shpërndarjen, ripërdorimin, riparimin, rinovimin dhe riciklimin e materialeve dhe produkteve ekzistuese sa më gjatë[…]