Pse duhet të kalojmë në një ekonomi qarkulluese?

  • Mbrojtje e mjedisit

Ripërdorimi dhe riciklimi i produkteve do të ngadalësonte përdorimin e burimeve natyrore, do të reduktonte prishjen e peisazheve dhe habitateve dhe do të ndihmonte në kufizimin e humbjes së biodiversitetit.

Një tjetër përfitim nga ekonomia qarkulluese është reduktimi i emetimeve totale vjetore të gazeve serrë . Sipas Agjencisë Europiane të Mjedisit, proceset industriale dhe përdorimi i produkteve industriale janë përgjegjës për 9.10% të emetimeve të gazeve serrë në BE, ndërsa menaxhimi i mbetjeve llogaritet për 3.32%.

Krijimi i produkteve më efikase dhe të qëndrueshme që nga fillimi do të ndihmonte në reduktimin e konsumit të energjisë dhe burimeve, pasi vlerësohet se më shumë se 80% e ndikimit mjedisor të një produkti përcaktohet gjatë fazës së krijimit.

Kalimi në produkte më të qëndrueshme që mund të ripërdoren, përmirësohen dhe riparohen do të reduktonte sasinë e mbetjeve. Paketimi është një çështje në rritje dhe të dhënat tregojnë se europiani mesatar prodhon pothuajse 180 kilogramë mbetje paketimi në vit. Qëllimi është të trajtohet paketimi i tepruar dhe të përmirësohet dizajni i tij për të promovuar ripërdorimin dhe riciklimin.

  • Reduktim i varësisë nga lëndët e para

Popullsia e botës është në rritje dhe me të edhe kërkesa për lëndët e para. Megjithatë, furnizimi me lëndët e para kyçe është i kufizuar.

Furnizime të kufizuara gjithashtu përfshin faktin se disa vende të BE-së janë të varura nga vendet e tjera për lëndët e tyre të para. Sipas Eurostat, BE-ja importon rreth gjysmën e materialeve të para që konsumon.

Riciklimi i lëndëve të para zvogëlon rreziqet e lidhura me furnizimin, siç janë ndryshimet e çmimeve, disponueshmëria dhe varësia nga importi.

Kjo veçanërisht vlen për lëndët e para kritike, të nevojshme për prodhimin e teknologjive që janë thelbësore për arritjen e qëllimeve klimatike, si bateritë dhe motorët elektrikë.

  • Krijimi i vendeve të punës dhe kursimi i parave për konsumatorët

Lëvizja drejt një ekonomie më qarkulluese mund të rrisë konkurrueshmërinë, të stimulojë inovacionin, të nxisë rritjen ekonomike dhe të krijojë vende pune (700,000 vende pune në BE vetëm deri në 2030).

Ridizajnimi i materialeve dhe produkteve për përdorim qarkullues gjithashtu do të nxisë inovacionin në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

Konsumatorëve do t’u ofrohen produkte më të qëndrueshme dhe inovative që do të rrisin cilësinë e jetës dhe do t’i kursejnë atyre para në terma afatgjatë.


Burimi:

 https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20180301STO98928/greenhouse-gas-emissions-by-country-and-sector-infographic

Tags:

No responses yet

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *