Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Slide NJIHUNI ME
PLATFORMËN E EKONOMISË QARKULLUESE
NË SHQIPËRI
Platforma e Ekonomisë Qarkulluese ‘Qarkonomia’ është nismë e Qendrës për Aftësi Konkuruese , në kuadër të projektit për ‘Rritjen e ndërgjegjësimit të SME-ve dhe NGO-ve', lidhur me rëndësinë e Ekonomisë Qarkulluese, në përputhje me Paketën e BE për Ekonominë Qarkulluese, financuar nga Bashkimi Europian.

Qendra për Aftësi Konkuruese është një organizatë jofitimprurëse, që ka në misionin e saj zhvillimin e aftësive të individëve, organizatave e institucioneve për të qenë konkurrues përmes inovacionit, sipërmarrjes dhe ndërkombëtarizimit.

MISIONI I PLATFORMËS

Platforma e Ekonomise Qarkullluese

Platforma e Ekonomisë Qarkullluese është themeluar në 2020 nga Qendra për Aftësi Konkuruese, si pjesë e projektit për ‘Rritjen e ndërgjegjësimit të SME-ve dhe NGO-ve’, lidhur me rëndësinë e Ekonomisë Qarkulluese, në përputhje me Paketën e BE për Ekonominë Qarkulluese, financuar nga Bashkimi Europian, deri ne Shtator 2020.

Financuar nga Bashkimi Europian
Zbatuar nga Qendra per Aftesi Konkurruese
AlbanianEnglish