UNECE nxjerr udhëzime për matjen e ekonomisë qarkulluese

Kalimi në një ekonomi më qarkulluese njihet gjithnjë e më shumë si jetike për zhvillimin e qëndrueshëm, dekarbonizimin, efikasitetin e burimeve dhe konkurrencën. Gjithnjë e më shumë vende po miratojnë politika kombëtare që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe krijimin e një cikli jetësor qarkullues të materialeve.  

Për shembull, gjatë dy dekadave të fundit, shumë vende dhe Bashkimi Evropian i kanë orientuar politikat e tyre të menaxhimit të mbetjeve dhe materialeve drejt qasjeve parandaluese dhe të integruara, duke theksuar ciklin e jetës dhe zinxhirët e furnizimit të materialeve dhe produkteve. 

Megjithatë, deri më tani, mungesa e të kuptuarit të përbashkët se si të matet ekonomia qarkulluese ka qenë një sfidë për gjurmimin e progresit dhe formësimin e përgjigjeve të politikave. Për të adresuar këtë, udhëzimet e reja të përgatitura së bashku nga UNECE dhe OECD do të mbështesin zhvillimin e statistikave të krahasueshme ndërkombëtarisht mbi ekonominë qarkulluese duke ofruar një përkufizim të përbashkët dhe duke sqaruar se çfarë duhet të matet.  

Që statistikat të jenë me ndikim, përkufizimi duhet të pranohet jo vetëm nga komuniteti ndërkombëtar statistikor, por edhe nga politikëbërësit. Për këtë qëllim, UNECE dhe OECD bashkuan forcat përmes Task Forcës së UNECE për Matjen e Ekonomisë Qarkulluese dhe Grupit të Ekspertëve të OECD-së për një gjeneratë të re informacioni për një ekonomi efiçente dhe qarkulluese të burimeve, duke bashkuar statistikat dhe perspektivën e politikave. 

Udhëzimet e Konferencës së Statisticienëve Evropianë për Matjen e Ekonomisë Qarkulluese janë një moment historik në gjetjen e konsensusit mbi kuptimin konceptual të një ekonomie qarkulluese. Një ekonomi qarkulluese është një ekonomi ku:  

  • vlera e materialeve në ekonomi maksimizohet dhe ruhet për aq kohë sa të jetë e mundur;  

  • inputi i materialeve dhe konsumi i tyre minimizohet; dhe  

  • parandalohet gjenerimi i mbetjeve dhe zvogëlohen ndikimet negative mjedisore gjatë gjithë ciklit jetësor të materialeve. 

Bazuar në këtë përkufizim, udhëzimet propozojnë një kuadër me koncepte, terma dhe përkufizime që përdoren në korniza të tjera statistikore të vendosura, siç është Sistemi i Kontabilitetit Mjedisor-Ekonomik.  

Udhëzimet propozojnë 19 tregues kryesorë statistikorë për të matur ekonominë qarkulluese, të cilat do të rafinohen më tej përmes testimit pilot nga vendet vullnetare.  

Udhëzimet për matjen e ekonomisë qarkulluese, përfshijnë kontribute nga ekspertë kombëtarë nga dhjetë vende (Austri, Belgjikë, Kanada, Kolumbi, Danimarkë, Finlandë, Indi, Itali, Holandë dhe Suedi) dhe dhjetë organizata ndërkombëtare (Eurostat, FAO, FMN, OECD, PACE, UNECE, UNSD, UNITAR, Instituti i Burimeve Botërore, UNEP). Statistikat e Finlandës kryesuan Task Forcën e UNECE për Matjen e Ekonomisë Qarkulluese. 

Task Forca do të vazhdojë punën e saj mbi këtë temë dhe synon të ofrojë udhëzime praktike për prodhimin dhe përdorimin e treguesve bazë, si dhe për krijimin e bashkëpunimeve të nevojshme institucionale.  

Burimi: UNECE issues guidelines for measuring the circular economy | UNECE

CATEGORIES:

Lajme

Tags:

No responses yet

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *